Ra mắt bảng điều khiển GIS tương tác trực tuyến

Ra mắt bảng điều khiển GIS tương tác trực tuyến

Ứng dụng công nghệ để quản lý quy hoạch và tham vấn các bên liên quan cho đô thị thông minh.
Add Your Heading Text Here
Hình 1. Bảng điều khiển tương tác và trực tuyến sử dụng cơ sở dữ liệu Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) nhằm so sánh hiện trạng với quy hoạch sử dụng đất.

Trong quá trình nghiên cứu Quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức, enCity đã đưa ra các giải pháp cụ thể để hiện thức hóa tầm nhìn của Thành phố Thủ Đức cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh về một trung tâm đổi mới sáng tạo, tương tác cao, phát triển đô thị thông minh và thúc đẩy Công nghiệp 4.0. Đội ngũ các chuyên gia công nghệ của enCity Tech đã tư vấn chuyển số trong quản lý quy hoạch và tham vấn với công cụ là bảng điều khiển tương tác và trực tuyến sử dụng cơ sở dữ liệu Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS).

Công nghệ này giúp người dùng dễ dàng so sánh song song các dữ liệu tại các thời điểm khác nhau, cho thấy cùng một khu đất theo hiện trạng và theo quy hoạch khác nhau như thế nào. Ngoài ra, bảng điều khiển với các chức năng bộ lọc, tương tác, xử lý những dữ liệu quan trọng như quy mô dân số, hệ số sử dụng đất và diện tích chiếm dụng, giúp hỗ trợ ra quyết định dựa trên các đánh giá cụ thể.

Hình 2. Thống kê dữ liệu và quy hoạch sử dụng đất trong một phân khu

enCity đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Thủ Đức thực hiện công tác chuyển đổi số cho quy hoạch sử dụng đất tại 36 phân khu cùng các hạ tầng cơ sở chính như trường học, bệnh viện, cũng như hệ thống giao thông. Hệ thống này nếu tiếp tục được triển khai ở quy mô rộng hơn sẽ đảm bảo kết nối xuyên suốt và hiệu quả về truy vấn, phân tích, quản lý dữ liệu, hỗ trợ cho các nhu cầu của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bảng điều khiển GIS Dashboard cũng cung cấp cho người dùng chế độ xem 3D của quy hoạch sử dụng đất dựa trên nền tảng OpenStreetMap, giúp việc so sánh càng trực quan và sinh động hơn.

Hình 3. Chế độ xem 3D của quy hoạch sử dụng đất
Hình 4. Các chuyên gia công nghệ của enCity Tech, Charlemagne Losaria và Mai Công Nhựt đã phát triển công cụ quản lý quy hoạch và tham vấn này
Add Your Heading Text Here
enCity đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Thủ Đức thực hiện công tác chuyển đổi số cho quy hoạch sử dụng đất tại 36 phân khu cùng các hạ tầng cơ sở chính như trường học, bệnh viện, cũng như hệ thống giao thông. Hệ thống này nếu tiếp tục được triển khai ở quy mô rộng hơn sẽ đảm bảo kết nối xuyên suốt và hiệu quả về truy vấn, phân tích, quản lý dữ liệu, hỗ trợ cho các nhu cầu của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Đọc thêm

Khu công nghiệp - đô thị tích hợp và bền vững.

Một khu dân cư tái phát triển kiên cường, toàn diện, lấy cảm hứng từ lối sống cộng đồng “kampung”

Dang cánh đón bình minh - Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa sẽ là một công trình hành chính hiện đại, một

Rời xa quá khứ công nghiệp, tiến đến tương lai cộng đồng

Bước tiến mới cho công nghiệp công nghệ cao