Câu chuyện

Chúng tôi là những chuyên gia đam mê phát triển đô thị và vùng, liên tục học hỏi, nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức của từng dự án theo đặc thù địa phương và tạo nên những cộng đồng đáng sống

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả cuộc thi Ý tưởng quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến 2040 tầm nhìn 2060, trong đó giải cao nhất thuộc về Nhóm tư vấn gồm công ty enCity cùng hai đối tác là Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia (VIUP) và Viện Quy hoạch Xây dựng (UPI).