Câu chuyện

Chúng tôi là những chuyên gia đam mê phát triển đô thị và vùng, liên tục học hỏi, nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức của từng dự án theo đặc thù địa phương và tạo nên những cộng đồng đáng sống

Khu phức hợp đô thị - sản xuất - nông nghiệp công nghệ cao Lim Chu Kang được thành lập với 3 phân khu tạo nên sự hài hòa giữa các chức năng đặc trưng. The Sprout Hub, Polli Hub, Trung tâm nghiên cứu phát triển R+D, và LCK harvest có các chức năng đặc thù, thu hút các du khách tham quan. Các phân khu được kết nối trực tiếp qua hành lang vận chuyển, tạo điều kiện cho việc hợp tác, sản xuất.
enCity, cùng Thành Đoàn Hà Nội, Hội sinh viên Việt Nam TP Hà Nội, và Viện Nghiên cứu chuyển đổi số và quản trị thông minh Hubmeta đã thực hiện đề án “Hà Nội thành phố tương lai” gồm trang web tương tác với bản đồ Hà Nội và triển lãm công nghệ thực tế ảo (VR).