Quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Với tầm nhìn phát triển Tây Ninh tới 2050 là “Tây Ninh Xanh” - một tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và cửa ngõ thương mại quốc tế. Tây Ninh sẽ được biết tới là một địa phương có môi trường kinh doanh thân thiện, môi trường sống hấp dẫn và một hệ sinh thái đa dạng.
Add Your Heading Text Here

Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Diện tích: 4.041 km2, dân số 1,16 triệu người (2018)

Dịch vụ cung cấp: Quy hoạch chiến lược, Tư vấn chính sách

Đối tác: Sáng kiến Việt Nam

Khởi động từ tháng 5/2021, đồ án quy hoạch tỉnh Tây Ninh có sự tham gia của 10 chủ trì chuyên môn, 80 chuyên gia kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ và đồng kiến tạo với 200 cán bộ địa phương. Với phương pháp tiếp cận sáng tạo gồm 3 nguyên tắc chính: “Tầm nhìn xa, mục tiêu gần, hành động cụ thể”, “Liên kết với địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng để kiến tạo cơ hội”, “Lộ trình phát triển dễ dàng thích nghi với các biến đổi tương lai không lường trước”, quy hoạch tỉnh Tây Ninh cân bằng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường với nguồn lực của địa phương để đảm bảo tính khả thi cao, tác động lớn, đồng thời giúp địa phương thu hút và xây dựng nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực cũn như nâng cao hiệu quả quản trị công cho tỉnh.

Qua việc phân tích những cơ hội và thách thức trong bối cảnh “Trung Quốc + 1” khi các nhà đầu tư muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam, liên danh tư vấn cho rằng tỉnh Tây Ninh cần đón đầu chuyển dịch vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam, biến những thách thức của đại dịch Covid-19 thành cơ hội để phát triển thương mại điện tử, tận dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm của tỉnh, thu hút lao động chất lượng cao.

Từ đó, liên danh tư vấn đưa ra định hướng về tầm nhìn phát triển Tây Ninh tới 2050 là “Tây Ninh Xanh”, theo đó, Tây Ninh sẽ là một tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và cửa ngõ thương mại quốc tế. Tây Ninh sẽ được biết tới là một địa phương có môi trường kinh doanh thân thiện, môi trường sống hấp dẫn và một hệ sinh thái đa dạng gồm: cộng đồng đáng sống, môi trường xanh sạch, sản xuất giá trị cao, và một điểm đến hấp dẫn. Từ tầm nhìn này, liên danh tư vấn đưa ra quan điểm phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Tây Ninh đến 2030, trong đó có quản trị công với tinh thần doanh nghiệp, vượt lên tài nguyên để phát triển thông qua hiệu suất và có chiến lược chủ động gia nhập thị trường.

Trong suốt đồ án quy hoạch, các chuyên gia đã phân tích thách thức, đánh giá hiện trạng các nhóm ngành từ điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế cạnh tranh, ở các lĩnh vực khác nhau: Kinh tế (công nghiệp, khu công nghiệp, nông lâm thủy sản, các ngành dịch vụ), Hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện nước, thông in – truyền thông), Hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa thể thao du lịch, an ninh quốc phòng), Nhóm môi trường (sử dụng đất, tài nguyên nước, hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu).

Add Your Heading Text Here
Với phương pháp tiếp cận sáng tạo gồm 3 nguyên tắc chính: “Tầm nhìn xa, mục tiêu gần, hành động cụ thể”, “Liên kết với địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng để kiến tạo cơ hội”, “Lộ trình phát triển dễ dàng thích nghi với các biến đổi tương lai không lường trước”, quy hoạch tỉnh Tây Ninh cân bằng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường với nguồn lực của địa phương để đảm bảo tính khả thi cao, tác động lớn, đồng thời giúp địa phương thu hút và xây dựng nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực cũn như nâng cao hiệu quả quản trị công cho tỉnh.
Đọc thêm

Khu công nghiệp - đô thị tích hợp và bền vững.

Một khu dân cư tái phát triển kiên cường, toàn diện, lấy cảm hứng từ lối sống cộng đồng “kampung”

Dang cánh đón bình minh - Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa sẽ là một công trình hành chính hiện đại, một

Rời xa quá khứ công nghiệp, tiến đến tương lai cộng đồng

Bước tiến mới cho công nghiệp công nghệ cao