enCity báo cáo phương án Quy hoạch tổng thể Hải Phòng cho lãnh đạo thành phố

Vào ngày 10 tháng 9 năm 2019, enCity, thay mặt cho Liên danh tư vấn quốc tế bao gồm AECOM, enCity, GMAPS và VIUP, ông Nguyễn Đỗ Dũng (TGĐ enCity) đã trình bày thành công “Bản điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể Hải Phòng 2035, tầm nhìn đến năm 2050” cho lãnh đạo Hải Phòng, thành phố lớn thứ ba của Việt Nam.

enCity tự hào là đối tác hiệu quả ngay từ đầu của dự án, trong việc hình thành và điều phối đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới này trong các lĩnh vực quy hoạch chiến lược, quy hoạch không gian và sử dụng đất, quy hoạch cảng và hàng hải, thiết kế đô thị, môi trường, kiểm soát lũ lụt, bảo tồn sinh thái, quy hoạch giao thông và cơ sở hạ tầng, v.v.

Sau phần trình bày, enCity và nhóm có cơ hội trao đổi trực tiếp với lãnh đạo thành phố ở cấp cao nhất về tầm nhìn và chiến lược của Quy hoạch tổng thể cho những thập kỷ tiếp theo và hướng tới năm 2050.

Nhận thức được tiềm năng vô tận của đô thị, công nghiệp phát triển du lịch của thành phố, Hải Phòng được hình dung là thành phố cảng xanh, thông minh và có sức cạnh tranh toàn cầu. Nhóm tư vấn đã đưa ra một loạt các chiến lược thông minh để thực hiện tầm nhìn và các mục tiêu theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị ngày 24/01/2019, một trong số đó là Hải Phòng sẽ trở thành trung tâm quốc tế ngang tầm với các thành phố tiên tiến trong khu vực Châu Á. Các chiến lược đề xuất bao gồm tất cả các lĩnh vực cần thiết để thực hiện tầm nhìn như: kinh tế hàng hải, trung tâm công nghiệp, thành phố xanh và đáng sống, điểm đến du lịch, khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng và logistics.