Dự án đã xây dựng: Đảo nhân tạo Hulhumalé (Maldives) *

Dự án đã xây dựng: Đảo nhân tạo Hulhumalé (Maldives) *

Giáo sư Heng Chye Kiang là Chủ trì quy hoạch của dự án, đã tư vấn cho Tổng công ty Phát triển Nhà Hulhumalé (HDC) trong việc chuyển đổi kế hoạch sử dụng đất thành hiện thực.
Add Your Heading Text Here

Địa điểm: Maldives

Diện tích: 400 ha

Dịch vụ cung cấp: Quy hoạch tổng thể, Thiết kế đô thị

Khách hàng: Hulhumalé Housing Development Corporation (HDC)

* Dự án của lãnh đạo enCity trước khi thành lập enCity

Quy hoạch chung cho đảo nhân tạo Hulhumalé nằm trong chiến lược chung về phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế mới mẻ và môi trường còn nhạy cảm của Maldives trước những thách thức toàn cầu. Giáo sư Heng Chye Kiang là Chủ trì quy hoạch của dự án, đã tư vấn cho Tổng công ty Phát triển Nhà Hulhumalé (HDC) trong việc chuyển đổi kế hoạch sử dụng đất thành hiện thực. Đồ án được đề cử hạng mục Quy hoạch Xuất sắc trong Giải thưởng City Scape Awards ở Dubai.

Add Your Heading Text Here
Một điểm du lịch vùng biển quốc tế với định hướng thông minh và bền vững
Đọc thêm

Khu công nghiệp - đô thị tích hợp và bền vững.

Một khu dân cư tái phát triển kiên cường, toàn diện, lấy cảm hứng từ lối sống cộng đồng “kampung”

Dang cánh đón bình minh - Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa sẽ là một công trình hành chính hiện đại, một

Rời xa quá khứ công nghiệp, tiến đến tương lai cộng đồng

Bước tiến mới cho công nghiệp công nghệ cao