Câu chuyện

Chúng tôi là những chuyên gia đam mê phát triển đô thị và vùng, liên tục học hỏi, nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức của từng dự án theo đặc thù địa phương và tạo nên những cộng đồng đáng sống

Tiếp nối truyền thống hàng năm, trong những ngày đầu tiên của năm mới, toàn bộ enCitizens ở 4 văn phòng đại diện đã có buổi họp mặt trực tuyến để cùng nhau chúc mừng những cá nhân đạt được giải thưởng “enCitizens of the Year 2022”. Thông qua cuộc bình chọn toàn công ty, giải thưởng đã được trao cho các thành viên xuất sắc đại diện cho ba giá trị cốt lõi của enCity - Engage to Build Trust (Gắn kết để xây dựng lòng tin), Envision to Foster Innovation (Mở rộng tầm nhìn để sáng tạo) và Enable to Create Impacts (Giải pháp khả thi để tạo ra tác động thực tiễn).