Thành phố Thủ Đức được định hướng trở thành đô thị sáng tạo

Thành phố Thủ Đức được định hướng trở thành đô thị sáng tạo

Nhiệm vụ quy hoạch cho khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM rất đặc biệt khi có sự tham gia rộng rãi của giới nghiên cứu, nhà đầu tư và đại diện các sở ban ngành ngay từ giai đoạn đầu của dự án, thông qua 7 workshop được tổ chức bởi Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM và nhóm tư vấn Sasaki – enCity.
Add Your Heading Text Here

Nhiệm vụ quy hoạch cho khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM rất đặc biệt khi có sự tham gia rộng rãi của giới nghiên cứu, nhà đầu tư và đại diện các sở ban ngành ngay từ giai đoạn đầu của dự án, thông qua 7 workshop được tổ chức bởi Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM và nhóm tư vấn Sasaki – enCity. Nội dung của Nhiệm vụ không chỉ gói gọn trong các chỉ tiêu kỹ thuật mà cả những nội dung về kinh tế, đặc biệt là kinh tế sáng tạo, bởi thành phố Thủ Đức đã được định hướng trở thành đô thị sáng tạo.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng (Sáng lập, Giám đốc Điều hành enCity) báo cáo tại buổi làm việc với Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM.

Quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2021. Trong định hướng phát triển không gian đô thị, Thành phố Thủ Đức sẽ có 5 phân khu chức năng: Vùng động lực và ưu tiên phát triển các trung tâm sáng tạo, Vùng giao thoa giữa các trung tâm sáng tạo và khu đô thị hiện hữu, Vùng dự trữ và cân bằng điều kiện tự nhiên, Vùng phát triển theo hướng bảo tồn văn hóa và Vùng cấm hoặc hạn chế phát triển để thực hiện chính sách bền vững.
Đáng chú ý, Thành phố có thể thành lập mới 4 trung tâm sáng tạo, gồm: Khu đô thị Trường Thọ (đô thị tương lai); khu đô thị Tam Đa (trung tâm công nghệ sinh thái); Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (trung tâm thể thao và sức khỏe) và Khu cảng quốc tế Cát Lái (trung tâm kết nối giao thông Vùng Đông Nam Bộ).

Thành phố Thủ Đức được định hướng trở thành đô thị sáng tạo

Với định hướng này, enCity cùng Sasaki đã đưa các công cụ phân tích không gian tân tiến như GIS (Geographic Information System – Hệ thống thông tin địa lý) vào quá trình xây dựng Nhiệm vụ để đánh giá các thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu của khu vực. Trong giai đoạn Quy hoạch, các công cụ số cho phép sự tham gia rộng rãi hơn của cộng đồng và doanh nghiệp (ví dụ: ứng dụng CNTT về giao thông thông minh, hệ thống quan trắc tự động…) sẽ được sử dụng để đảm bảo rằng đồ án giải quyết được những vấn đề thiết thực của cuộc sống bên cạnh việc tạo ra những thay đổi đột phá trong phát triển đô thị và hệ sinh thái sáng tạo.

Trước đó, vào tháng 1 năm 2021, Đề xuất của liên doanh enCity & Sasaki về “Thành lập và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM – HIID giai đoạn 2020 – 2035”, phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc, đã được Ủy ban nhân dân thành phố chính thức phê duyệt. Quy hoạch tổng thể đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021.

Add Your Heading Text Here

enCity cùng Sasaki đã đưa các công cụ phân tích không gian tân tiến như GIS (Geographic Information System – Hệ thống thông tin địa lý) vào quá trình xây dựng Nhiệm vụ để đánh giá các thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu của khu vực. Trong giai đoạn Quy hoạch, các công cụ số cho phép sự tham gia rộng rãi hơn của cộng đồng và doanh nghiệp (ví dụ: ứng dụng CNTT về giao thông thông minh, hệ thống quan trắc tự động…) sẽ được sử dụng để đảm bảo rằng đồ án giải quyết được những vấn đề thiết thực của cuộc sống bên cạnh việc tạo ra những thay đổi đột phá trong phát triển đô thị và hệ sinh thái sáng tạo.

Thông tin tác giả

No

Bạn muốn biết thêm về dự án này?
Editor
Editor
editor@neosol.vn
Đọc thêm

Khu công nghiệp - đô thị tích hợp và bền vững.

Một khu dân cư tái phát triển kiên cường, toàn diện, lấy cảm hứng từ lối sống cộng đồng “kampung”

Dang cánh đón bình minh - Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa sẽ là một công trình hành chính hiện đại, một

Rời xa quá khứ công nghiệp, tiến đến tương lai cộng đồng

Bước tiến mới cho công nghiệp công nghệ cao