Quy hoạch tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre tới 2045

Quy hoạch tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre tới 2045

Chúng tôi đưa ra tầm nhìn đưa tỉnh Bến Tre trở thành một tỉnh xanh đáng sống, phát triển hài hòa với thiên nhiên, tăng trưởng kinh tế bền vững dựa trên thế mạnh nông nghiệp hiện có của tỉnh. Dự án còn nhằm đưa Bến Tre trở thành điểm du lịch hấp dẫn - phiên bản thu nhỏ của Đồng bằng sông Cửu Long đối với du khách trong nước và quốc tế.
Add Your Heading Text Here

Địa điểm: Bến Tre, Việt Nam

Thông số: 2.630 km2, 1,2 triệu người

Khách hàng: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre

Đối tác: Roland Berger

Mục tiêu phát triển: Xây dựng sứ mệnh & tầm nhìn cho ngắn hạn (đến năm 2025), trung hạn (đến năm 2030) và dài hạn (đến năm 2045)

Thách thức

Mặc dù có tiềm năng phát triển du lịch và nông nghiệp cao nhờ đất đai màu mỡ, đa dạng sinh học phong phú và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhưng Bến Tre phải đối mặt với nhiều thách thức: ngành nông nghiệp thiếu lao động, thiếu công nghệ, chuỗi giá trị và các chính sách, ngành du lịch của tỉnh đang bị cản trở bởi cơ sở vật chất và hạ tầng. Hiệu quả đầu tư cho nông, lâm, ngư nghiệp và IFDI ngày càng giảm, trong khi GDP bình quân đầu người thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực. Ngoài ra, tỉnh đang bị đe dọa sụt lún và xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tầm nhìn

Nhóm tư vấn chiến lược gồm Roland Berger, enCity và cac chuyên gia tư vấn quản lý thiết kế Bến Tre trở thành một thành phố xanh đáng sống, phát triển hài hòa với thiên nhiên, tăng trưởng kinh tế bền vững dựa trên thế mạnh nông nghiệp hiện có của tỉnh. Dự án còn nhằm đưa Bến Tre trở thành điểm du lịch hấp dẫn – phiên bản thu nhỏ của Đồng bằng sông Cửu Long đối với du khách trong nước và quốc tế.

 

Tóm tắt giải pháp của enCity

enCity và Roland Berger xây dựng chiến lược phát triển không gian, sử dụng đất, quy hoạch cơ sở hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong suốt 4 tháng nghiên cứu chuyên sâu, enCity đã phát triển các chiến lược biến trung tâm đô thị của thành phố thành một cảnh quan đáng sống, thúc đẩy hình thái định cư đa dạng và độc đáo của Bến Tre, dành đất cho các sáng kiến ​​kinh tế mới và tích hợp hệ thống giao thông với quản lý nước để tối ưu hóa các nguồn lực của địa phương, tạo ra các cơ hội tăng trưởng mới và giúp thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Add Your Heading Text Here
Đồ án đạt giải thưởng của Hội Quy hoạch Singapore (SIP) năm 2021
Đọc thêm

Khu công nghiệp - đô thị tích hợp và bền vững.

Một khu dân cư tái phát triển kiên cường, toàn diện, lấy cảm hứng từ lối sống cộng đồng “kampung”

Dang cánh đón bình minh - Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa sẽ là một công trình hành chính hiện đại, một

Rời xa quá khứ công nghiệp, tiến đến tương lai cộng đồng

Bước tiến mới cho công nghiệp công nghệ cao