enCity tư vấn chiến lược quy hoạch đô thị ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam nhằm phát triển sinh thái và bền vững

enCity tư vấn chiến lược quy hoạch đô thị ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam nhằm phát triển sinh thái và bền vững

Cuối tháng 6 năm 2022, theo lời mời của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, TGĐ enCity đã có bài tham luận về chiến lược  phát triển đô thị ven biển và ven sông. Với những đồ án quy hoạch đã đạt giải thưởng hoặc đã xây xong chuẩn bị mở bán, enCity đang tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu trong quy hoạch và thiết kế dự án đô thị ven biển, ven sông.
Add Your Heading Text Here

Việt Nam là quốc gia biển với hơn 3200 km đường bờ biển và hơn 1 triệu km2 vùng lãnh hải, vì thế việc phát triển đô thị ven biển, ven sông sẽ là động lực trong việc tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt cho các tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam.

Cuối tháng 6 năm 2022, theo lời mời của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, TGĐ enCity đã có bài tham luận về chiến lược  phát triển đô thị ven biển và ven sông. Với những đồ án quy hoạch đã đạt giải thưởng hoặc đã xây xong chuẩn bị mở bán, enCity đang tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu trong quy hoạch và thiết kế dự án đô thị ven biển, ven sông. Thông qua việc phân tích bối cảnh dải đất ven biển, nhìn từ góc độ lịch sử, ông Nguyễn Đỗ Dũng đưa ra khung mô hình chiến lược phát triển với 4 yếu tố như sau:

(1) Bảo vệ khung sinh thái: Chúng tôi cho rằng phát triển đô thị giữa môi trường tự nhiên tiếp tục là một thách thức mà các thành phố ven biển trên thế giới phải đối mặt. Trong bối cảnh của tỉnh Quảng Nam, các cộng đồng hiện tại nên tận dụng khung sinh thái hiện có. Về mặt kinh tế, các dự án tiếp giáp với cồn cát còn được hưởng lợi từ tầm nhìn và vị trí thuận lợi, giúp gia tăng giá trị bất động sản.

(2) Phát triển cụm tích hợp và đa chức năng: Các cụm công trình hỗn hợp, các khu nông nghiệp và nghỉ dưỡng, các cụm sản xuất, trung tâm đổi mới sáng tạo và cộng đồng dân cư được tích hợp với nhau cho phép chuyển đổi linh hoạt cấu trúc đô thị, đồng thời cô đọng chuỗi giá trị sản xuất để thúc đẩy sản xuất. Các cụm như vậy có thể thích ứng nhanh chóng khi công nghệ và khi nhu cầu thị trường thay đổi, cho phép thay đổi mục đích sử dụng của các tòa nhà theo thời gian.

(3) Khả năng thích ứng được xây dựng dựa trên tính độc đáo: Mỗi địa phương có những điều kiện tự nhiên riêng bao gồm cả động thực vật bản địa, nên việc quy hoạch cần dựa vào những điều kiện này để phát triển một cách tối ưu. Tại một số dự án ở Việt Nam, enCity đã đưa các khu vực sinh thái tự nhiên như rừng ngập mặn hay rừng dừa nước trở lại môi trường sống, giúp ổn định đường bờ biển, đồng thời bảo vệ các loài sinh vật khác. Việc này không chỉ nâng cao giá trị địa phương của các dự án đô thị mà còn phát triển khu vực sinh sống một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

(4) Hạ tầng đa năng để giảm thiểu thiệt hại: Vì chi phí cơ sở hạ tầng là một khoản đầu tư lớn, việc quy hoạch nên tận dụng những lợi ích của hạ tầng ngay từ đầu. Ví dụ như đồ án Quy hoạch tầm nhìn tỉnh Bến Tre đến 2045, quy hoạch của enCity tận dụng các cơ sở hạ tầng đã xây dựng như đường đôi để quản lý nước mưa và mực nước dâng, hay thúc đẩy các hình thái định cư đa dạng và độc đáo sẵn có (như miệt sông, miệt vườn, miệt chợ) để đáp ứng các yêu cầu về môi trường và đô thị của địa phương.

Bốn chiến lược phát triển đô thị ven biển, ven sông mà enCity đề xuất

Các ý kiến chuyên gia thu được trong hội thảo sẽ được Tỉnh ủy Quảng Nam tổng hợp để xây dựng chiến lược quy hoạch đô thị ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam phát triển sinh thái và bền vững.

Add Your Heading Text Here

Tại một số dự án ở Việt Nam, enCity đã đưa các khu vực sinh thái tự nhiên như rừng ngập mặn hay rừng dừa nước trở lại môi trường sống, giúp ổn định đường bờ biển, đồng thời bảo vệ các loài sinh vật khác. Việc này không chỉ nâng cao giá trị địa phương của các dự án đô thị mà còn phát triển khu vực sinh sống một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thông tin tác giả

Yes

Bạn muốn biết thêm về dự án này?
Editor
Editor
editor@neosol.vn
Đọc thêm

Khu công nghiệp - đô thị tích hợp và bền vững.

Một khu dân cư tái phát triển kiên cường, toàn diện, lấy cảm hứng từ lối sống cộng đồng “kampung”

Dang cánh đón bình minh - Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa sẽ là một công trình hành chính hiện đại, một

Rời xa quá khứ công nghiệp, tiến đến tương lai cộng đồng

Bước tiến mới cho công nghiệp công nghệ cao