50 năm quy hoạch đô thị Singapore

50 năm quy hoạch đô thị Singapore

2016, NXB World Scientific Heng Chye Kiang
Add Your Heading Text Here

Tựa gốc tiếng Anh: “50 Years of Urban Planning in Singapore” là một cuốn sách toàn diện và dễ tiếp cận về vấn đề quy hoạch và đô thị hóa của Singapore. Phần 1 của sách nói về ‘Mô hình, Chính sách và Quy trình’, cung cấp một cái nhìn tổng quan về các hệ tư tưởng và chiến lược làm nền tảng cho quy hoạch đô thị ở Singapore; phần 2, ‘Môi trường được xây dựng như một tổng thể’, đi sâu vào các lĩnh vực sử dụng đất chính của hệ thống quy hoạch đô thị của Singapore; và phần 3, ‘Đô thị phức hợp và các giải pháp sáng tạo’ xem xét những thách thức và cân nhắc trong việc quy hoạch Singapore của tương lai.

Cuốn sách tập hợp những góc nhìn đa dạng của các nhà thực hành và học giả trong các lĩnh vực chuyên môn và nghiên cứu về quy hoạch, kiến ​​trúc, đô thị và xây dựng thành phố. Giáo sư Heng Chye Kiang (Cố vấn cao cấp của enCity) viết hai bài: “Kiến tạo cảnh quan cho Singapore thông qua Thiết kế đô thị (Goh Hup Chor & Heng Chye Kiang)” và “Hướng tới tính bền vững và đáng sôngs trong thời đại đô thị hóa”(Heng Chye Kiang và Yeo Su-Jan)

 

Add Your Heading Text Here
Thông tin tác giả

Yes

Bạn muốn biết thêm về dự án này?
Editor
Editor
editor@neosol.vn
Đọc thêm

Khu công nghiệp - đô thị tích hợp và bền vững.

Một khu dân cư tái phát triển kiên cường, toàn diện, lấy cảm hứng từ lối sống cộng đồng “kampung”

Dang cánh đón bình minh - Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa sẽ là một công trình hành chính hiện đại, một

Rời xa quá khứ công nghiệp, tiến đến tương lai cộng đồng

Bước tiến mới cho công nghiệp công nghệ cao