50 năm quy hoạch đô thị Singapore

50 năm quy hoạch đô thị Singapore

2016, NXB World Scientific Heng Chye Kiang
Add Your Heading Text Here

Tựa gốc tiếng Anh: “50 Years of Urban Planning in Singapore” là một cuốn sách toàn diện và dễ tiếp cận về vấn đề quy hoạch và đô thị hóa của Singapore. Phần 1 của sách nói về ‘Mô hình, Chính sách và Quy trình’, cung cấp một cái nhìn tổng quan về các hệ tư tưởng và chiến lược làm nền tảng cho quy hoạch đô thị ở Singapore; phần 2, ‘Môi trường được xây dựng như một tổng thể’, đi sâu vào các lĩnh vực sử dụng đất chính của hệ thống quy hoạch đô thị của Singapore; và phần 3, ‘Đô thị phức hợp và các giải pháp sáng tạo’ xem xét những thách thức và cân nhắc trong việc quy hoạch Singapore của tương lai.

Cuốn sách tập hợp những góc nhìn đa dạng của các nhà thực hành và học giả trong các lĩnh vực chuyên môn và nghiên cứu về quy hoạch, kiến ​​trúc, đô thị và xây dựng thành phố. Giáo sư Heng Chye Kiang (Cố vấn cao cấp của enCity) viết hai bài: “Kiến tạo cảnh quan cho Singapore thông qua Thiết kế đô thị (Goh Hup Chor & Heng Chye Kiang)” và “Hướng tới tính bền vững và đáng sôngs trong thời đại đô thị hóa”(Heng Chye Kiang và Yeo Su-Jan)

 

Add Your Heading Text Here
Đọc thêm

Tầm nhìn Khu đô thị – công nghiệp – dịch vụ Hải Hà ASEAN INDUSTRIAL HUB sẽ là động lực phát triển của Khu

Our proposed strategy is to retain existing settlements although certain existing residential clusters have been identified for relocation to connect the overall landscape drainage

Một điểm đến ven sông hấp dẫn cho khách du lịch và cộng đồng địa phương, với các điểm tham quan thú vị về

Dựa trên kết quả khảo sát các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng tại DSO, bản quy hoạch chi tiết phát triển

Giáo sư Heng Chye Kiang là Chủ trì quy hoạch của dự án, đã tư vấn cho Tổng công ty Phát triển Nhà Hulhumalé

Quy hoạch tổng thể của Thành phố mới Bình Dương do Giáo sư Heng Chye Kiang (Cố vấn cao cấp của enCity) đánh giá