enCity tọa đàm cùng doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, định hướng phát triển “Tây Ninh Xanh” đến 2050

enCity tọa đàm cùng doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, định hướng phát triển “Tây Ninh Xanh” đến 2050

Sáng ngày 30/12/2021 tại thành phố Tây Ninh, Liên danh tư vấn enCity và Sáng kiến Việt Nam đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức tọa đàm doanh nghiệp: “Vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong định hướng phát triển tỉnh Tây...