QUY HOẠCH

Các cấp chính quyền từ trung ương tới cơ sở có trách nhiệm quản lý tổng thể các vấn đề liên quan đến phát triển vùng và lãnh thổ: cung cấp tiện ích cho người dân, hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và môi trường bền vững. Vì vậy, việc thực hiện quy hoạch cho các thành phố, vùng và lãnh thổ đòi hỏi nhiều hơn là một thiết kế trên bản vẽ.

Là nhà tư vấn chiến lược hàng đầu về giải pháp đô thị, enCity cung cấp các giải pháp toàn diện, sáng tạo và chuyên sâu, về các lĩnh vực phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết kế đô thị, quản lý sử dụng đất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đề án quy hoạch của enCity được tạo nên bởi đội ngũ các nhà quy hoạch, kiến ​​trúc sư, nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách hàng đầu.

Điểm khác biệt của enCity là song song với việc tư vấn chiến lược, chúng tôi cũng là những nhà thiết kế và chuyên gia về bản đồ. Chúng tôi có khả năng chuyển đổi các thông số và dữ liệu của dự án thành những đồ án và bản trình bày hấp dẫn để thu hút sự tham gia của cộng đồng, nguồn vốn từ các nhà đầu tư và tạo động lực hành động.

Các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

Quy hoạch vùng và tỉnh Quy hoạch tổng thể thành phố
Khu tổ hợp văn phòng / Khu công nghệ cao / Khu phức hợp đô thị- công nghiệp  Quy hoạch đặc khu kinh tế
Quy hoạch tổng thể giao thông Quy hoạch không gian mở
Quy hoạch Thành phố Thông minh Quy hoạch dựa trên định hướng phát triển giao thông công cộng
Bảo tồn và tái phát triển đô thị Quy hoạch đô thị mới
Tư vấn chính sách  

 

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Prof. Heng Chye Kiang, Senior Advisor
Former Dean and Lum Chang Chair Professor at the School of Design and Environment (SDE), National University of Singapore
PhD in Urban Planning | University of California Berkeley, USA
Dzung Do Nguyen, CEO
Master of City and Regional Planning | Georgia Institute of Technology, USA
Phi Ho, Managing Director, Vietnam
Master of Modelling, Liege University (Belgium) [2001]
Post-grad in Water Management and Landscape Ecolgy, University of Kiel, Germany [1989-1993]
Trang Vuong, Managing Director, Vietnam
Master of Science in Urban Planning | Tufts University, Boston, USA
Master of Arts in Urban and Environmental Policy and Planning
Pablo Acebillo, Manager of Master Planning & Design, Singapore
Master of Science in Spatial Development and Infrastructure Systems | Swiss Institute of Technology Zurich, Switzerland

Hai Pham, Manager of Master Planning & Design, Vietnam
Principal |
Master of Infrastructure Engineering, Hanoi Architectural University, Vietnam

Doan Nguyen, Planning Consultant
PhD in Urban and Regional Planning & Design | University of Maryland, USA