Khu công nghiệp khoa học công nghệ Bình Dương

Mục tiêu phát triển

Trở thành trung tâm đổi mới của tỉnh Bình Dương, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn để xuất khẩu trên toàn thế giới. Trang web sẽ thúc đẩy một hệ sinh thái đổi mới của các công ty và nhân tài thông qua sự hợp tác chéo giữa các ngành Công nghiệp, Viện hàn lâm và Chính phủ.

 

Tóm tắt giải pháp enCity

Do sự phân chia địa điểm vốn có, ba cụm chính để thúc đẩy đổi mới được đề xuất: Cụm Sản xuất và Cụm Đổi mới ở phía Bắc và Cụm Sống ở phía Nam. Việc phân bổ các mục đích sử dụng được lập kế hoạch để có thể dễ dàng hợp tác và hiệp lực. Ví dụ: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển được đặt gần Trường Đại học và Khu Thương mại, cho phép cả giường thử nghiệm trong trường đại học và phòng thí nghiệm tạo mẫu trong các công ty sử dụng các cơ sở trung gian giữa nhau.

 

Các dịch vụ được cung cấp

Kế hoạch chính
Thiết kế đô thị
Giải pháp chính sách

 

Trạng thái

Planning Phase

PROJECT SIZE

1750 ha

PROJECT TYPE

cung-cap-dich-vu

Thiết kế

nganh-cong-nghiep

Khuôn viên + Khu công nghệ