Nghiên cứu quy hoạch: Phần mở rộng Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái

Nghiên cứu quy hoạch: Phần mở rộng Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái

Với tầm nhìn trở thành Khu đô thị - công nghiệp – dịch vụ, nhóm tư vấn muốn xây dựng hệ sinh thái đô thị - công nghiệp với trụ cột chính là công nghiệp sáng tạo, công nghệ cao thu hút đầu tư; đồng thời trụ cột hỗ trợ là đô thị sinh thái với đa dạng lựa chọn nhà ở, nhiều tiện ích xã hội hấp dẫn và thiên nhiên ngay thảm cửa mỗi ngôi nhà.
Add Your Heading Text Here

Tầm nhìn

Khu đô thị – công nghiệp – dịch vụ Hải Hà ASEAN INDUSTRIAL HUB sẽ là động lực phát triển của Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, hỗ trợ sự phát triển của TP Móng Cái, thu hút các đầu tư vào công nghiệp, logistics, thương mại mậu biên và du lịch.

Tóm tắt các giải pháp của enCity

Với tầm nhìn trở thành Khu đô thị – công nghiệp – dịch vụ, nhóm tư vấn muốn xây dựng hệ sinh thái đô thị – công nghiệp với trụ cột chính là công nghiệp sáng tạo, công nghệ cao thu hút đầu tư; đồng thời trụ cột hỗ trợ là đô thị sinh thái với đa dạng lựa chọn nhà ở, nhiều tiện ích xã hội hấp dẫn và thiên nhiên ngay thảm cửa mỗi ngôi nhà.

6 nguyên tắc phát triển chính sẽ gồm:

  • Kết nối qua các nút giao thông để đảm bảo sự phát triển và phân chia giữa đô thị & công nghiệp/ cảng;
  • Phát triển đô thị dọc theo hành lang Đông-Tây để tối đa hóa khả năng tiếp cận hạ tầng, việc làm & đường bờ biển;
  • Hệ sinh thái các trung tâm đô thị kết nối bằng mạng lưới giao thông công cộng;
  • Bảo tồn khu vực thiên nhiên đa dạng hiện có gồm các hành lang ven sông, hệ thống thoát nước;
  • Vị trí chiến lược cho các ngành công nghiệp ở vành đai và dọc theo trục giao thông chính;
  • Cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế

 

Add Your Heading Text Here
Khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ Hải Hà ASEAN INDUSTRIAL HUB sẽ là động lực phát triển của Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, hỗ trợ sự phát triển của TP Móng Cái, thu hút các đầu tư vào công nghiệp, logistics, thương mại mậu biên và du lịch.
Đọc thêm

Khu công nghiệp - đô thị tích hợp và bền vững.

Một khu dân cư tái phát triển kiên cường, toàn diện, lấy cảm hứng từ lối sống cộng đồng “kampung”

Dang cánh đón bình minh - Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa sẽ là một công trình hành chính hiện đại, một

Rời xa quá khứ công nghiệp, tiến đến tương lai cộng đồng

Bước tiến mới cho công nghiệp công nghệ cao