Các đô thị ô nhiễm ở Việt Nam: Thị trường tiềm năng cho các nhà cung cấp giải pháp xanh

Các đô thị ô nhiễm ở Việt Nam: Thị trường tiềm năng cho các nhà cung cấp giải pháp xanh

[Vietnam Insider] Hiện nay ở Việt Nam, mặc dù chính quyền các cấp, các ngành đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp nhằm khôi phục và bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang diễn ra ở mức báo động dưới tác...