Báo cáo đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương

Báo cáo đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương

[Báo Nhân Dân] Tiếp nối và mở rộng hơn nữa đề án Thành phố thông minh Bình Dương nhằm mục tiêu phát triển bền vững, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị nghe báo cáo các nội dung về Đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương (Binh Duong Innopolis). Hội nghị...