enCity báo cáo phương án quy hoạch Khu Liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Becamex VSIP Bình Thuận

enCity báo cáo phương án quy hoạch Khu Liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Becamex VSIP Bình Thuận

Ngày 05/06/2020, enCity đã có buổi báo cáo thành công phương án quy hoạch Khu Liên hợp Công nghiệp- Dịch vụ- Đô thị Becamex VSIP Bình Thuận với quy mô gần 5.000 ha tới lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Bình Dương tại thành phố Phan Thiết. Khu Liên hợp thu hút các nhà đầu tư...