Đội Sasaki-enCity đạt giải Nhất cuộc thi quốc tế quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao TP.HCM

Đội Sasaki-enCity đạt giải Nhất cuộc thi quốc tế quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao TP.HCM

23/11/2019 – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam – UBND TP. Hồ Chí Minh đã công bố lựa chọn đội Sasaki-enCity trở thành nhóm sẽ tiếp tục hiện thực hóa ý tưởng về khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố đang mới thành hình. Nằm trong cuộc thi bao gồm 6 đơn vị và liên danh...
Đô thị vệ tinh và lời giải cho bài toán giãn dân nội đô

Đô thị vệ tinh và lời giải cho bài toán giãn dân nội đô

Khi những đô thị vệ tinh nằm “bất động” cả thập kỷ, đồng nghĩa với việc áp lực dân số, gánh nặng hạ tầng ở khu vực nội đô ngày một gia tăng, bài toán giãn dân lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn. Vậy lời giải nào cho bài toán giãn dân nội đô? Liên quan đến vấn đề này,...